Krushisahayak

PM kisan 14th installment चे वितरण 28 july रोजी होणार आहे.

PM kisan samnan nidhi yojana

देशातील गोर गरीब शेतकऱ्यांना वार्षिक ६,००० रुपये अर्थ सहहाय देणारी एक महत्वाची योजना. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना २००० रुपयांच्या हप्त्याचा लाभ देत असतात अनेक बोगस लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेत आहेत.

या योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेच्या १4 व्या हप्त्याच वितरण 28 july रोजी होणार आहे.

Krushivasant

PM kisan 14th installment यादी पहा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d