Krushisahayak

ST Travel Pass Scheme योजनेचे मुख्य नियम

१. या योजने अंतर्गत ७ व ४ दिवसाचे पास दिले जातील.

२. साध्या सेवेचे पास सर्व प्रकारच्या साध्या बसेससाठी (साधी, जलद, रातराणी, शहरी, यशवंती (मिडी) आंतरराज्य मार्गासह ग्राह्य राहतील.

३. निमआराम बससेवेसाठी स्वतंत्र दर निश्चित करण्यात आले नाहीत शिवशाही बससेवेसाठी देण्यात येणारा पास शिवशाही बससेवेसह साधी, निमआराम, विनावातानुकुलीत शयन आसनी या सर्व सेवांसाठी आंतरराज्य मार्गासह ग्राह्य राहील.

४. या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे पास दहा दिवस अगोदरपर्यंत देता येईल.

५. आवडेल तेथे कोठेही प्रवास ” योजनेचे पास नियमीत बसेस सोबतच कोणत्याही जादा बसेसमध्ये तसेच यात्रेसाठी सोडण्यात येणाऱ्या यात्रा बसमध्ये ग्राह्य राहील.

६. सदर पासावर प्रवास करणाऱ्या पासधारकांसाठीते पासधारक आहेत म्हणून प्रवेश नाकारू नये.

पास काढण्यासाठी येथे क्लिक करा.

७. आवडेल तेथे प्रवास पासधारकांसाठी बसमधील आसनासाठी हमी देता येणार नाही, परंतु या योजनेतील पास धारकाना सदर पासावर आरक्षण भरून आसन आरक्षित करता येईल.

८. या योजनेअंतर्गत प्रौढ पासधारकास ३० किलो व १२ वर्षाखालील मुलास १५ किलो प्रवासी सामान विनाआकार नेता येईल.

९. पासधारकास आंतरराज्य मार्गावर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची बस जेथपर्यंत जाते तिथपर्यंत राज्य परिवहन बसने प्रवास करता येईल.

१०. पास हरविल्यास त्याचे ऐवजी दुसरा पास देण्यात येणार नाही. वा हरविलेल्या पासाचा कोणताही परतावा दिला जाणारनाही.

११. सदरचा पास अहस्तांतरणीय राहील. पासाचा गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास पास जप्त करण्यात येईल.

ST Travel Pass Scheme

१२. प्रवासात वैयक्तीक वस्तु गहाळ झाल्यास अथवा कोणतेही नुकसान झाल्यास महामंडळ त्याची जबाबदारी स्विकारणार नाही.

१३. आवडेल तेथे कोठेही प्रवास पास योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या पासाच्या दिवसाची गणना ००.०० २४.०० अशी करण्यात येईल.पासाचे मुदतीच्या शेवटच्या दिवशी प्रवासी सदर पासावर २४.०० वा. नंतर प्रवास करत असेल तर पुढील प्रवाससाठी तिकीट घेणे आवश्यक राहील.

ऑनलाईन पास काढा

काही वेळा रा.प.बसेस उशिरा सुटल्यामुळे, मार्गस्थ बिघाड झाल्यामुळे अगर काही अपरिहार्य कारणामुळे जी बस नियोजित पोहचण्याची वेळ २४.०० पूवी होती.ती २४.०० नंतर पोहचत असेल व पासधारकाचा प्रवास खंडित झाला नसल्यासपासधारकांकडून तिकीट आकार वसूल करू नये.

स्मार्ट कार्ड योजने अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आवडेल तेथे कोठेही प्रवास पासांसाठी वरील सूचना लागू राहतील.

पाससाठी किती पैसे भरावे लागते ST Travel Pass Scheme

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ “आवडेल तेथे कोठेही प्रवास” सन १९८८ पासून प्रवाशांसाठी राबवित आहे.

या योजने अंतर्गत ७ दिवसाच्या पासाप्रमाणे ४ दिवसाचा पास दिला जातो. सुधारित दर दिनांक ०५.०१.२०२२ पासून झाले होते.

येथे क्लिक करा.

ST Travel Pass Scheme कुटुंबात जर चार व्यक्ती आहे पती-पत्नी आणि दोन मुले यांचे वय पाच ते बारा वर्षा दरम्यान आसेल तर अशावेळी चौघांसाठी पास काढावा लागतो साध्या बससाठी कुटुंबाला सात दिवसांच्या पास साठी एकूण 6130 रुपये आणि चार दिवसांच्या पास साठी 3510 रुपये भरावे लागते.

जर शिवशाही बसचा पास काढायचा असेल तर सात दिवसांसाठी एकूण 9100 रुपये आणि चार दिवसांच्या पाससाठी चौघांनाही एकूण 4570 रुपये भरून पास मिळवता येतो.

सात दिवसासाठी किंवा चार दिवसांसाठी काढले तर या पास वर राज्यामध्ये किंवा राज्यातून एसटी ज्या ठिकाणी जाते तिथपर्यंत प्रवास करता येतो.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: