Krushisahayak

Land Record Nominees नातवाचा आजोबांच्या मिळकतीवरील किंवा संपत्तीवरील ती मिळकत किंवा संपत्ती आजोबांना वडिलोपार्जित मिळालेली असो किंवा ती आजोबांनी स्व कष्टाने स्वतः कमावलेली असो अशा प्रकारच्या संपत्ती वर नातवाचा कायदेशीर अधिकार हा कशा पद्धतीने असतो याबद्दलची सविस्तर माहिती खाली दिल्या प्रमाणे

नातवाचा आजोबांच्या संपत्तीवरील अधिकार

आजोबाच्या संपत्तीवर नातवाचा किती हक्क असतो

नातू कोणत्या जमिनीवर हिस्सा मागू शकत नाही

5 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: