Krushisahayak

Sarpanch Salary 2023 19 मे 2019 रोजी मंत्रिमंडळाचे बैठक पार पडलेले होते या बैठकीमध्ये ग्रामसेवक जे काही ग्रामविकास अधिकारी आहेत यांच्या प्रवासी भक्तामध्ये 500 रुपयांना वाढ करण्यासंबंधीचा एक निर्णय घेण्यात आलेला होता. नेमके सरपंच आणि उपसरपंचाला किती मानधन भेटते ग्रामपंचायतचे जे काही सदस्य असतात या सदस्यांना काही मानधन भेटते का त्याचप्रमाणे इतर काही भत्ते…पुढे वाचा.

Sarpanch Salary 2023

सरपंचांना शासन अनुदान रक्कम

उपसरपंचांना शासन अनुदान रक्कम

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: