silai machine yojana महिला विकास योजना, 90% अनुदानावर शिलाई मशीन, पिठाची गिरणीसाठी ऑनलाइन अर्ज सुरू

silai machine yojana महिला विकास योजना, 90% अनुदानावर शिलाई मशीन, पिठाची गिरणीसाठी ऑनलाइन अर्ज सुरू
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

silai machine yojana उपरोक्त संदर्भीय विषयान्वये महिला बालकल्याण विभाग जिल्हा परिषद बुलडाणा अंतर्गत जिल्हा परिषद सेस 2023-24 अंतर्गत वैयक्तीक लाभाच्या योजना (DBT) द्वारे राबविन्यासाठी अटी व शर्तीच्या अधिन राहुन ग्रामिण भागातील महिला व मुली यांचे कडुन अटी व शर्ती नुसार दिनांक 09/02/2024 ते 22/02/2024 या कालवधी अर्ज घ्यावायाचे आहे. योजनांचे नाव खालील प्रमाणे आहे.

या योजनांशी संबधित अटी शर्ती सोबत जोडण्यात आलेल्या आहेत. सोबतच अर्जाचे प्रारूप जोडलेले आहे. अटी व शर्तींची पुर्तता करणारे पात्र अर्जच प्रकल्प स्तरावर घेण्यात यावेत व पडताळणी करुन दि. 23/02/2024 रोजी अर्जासह विहीत नमुन्यातील Soft Copy व Hard Copy या कार्यालयास सादर करावी.

जिल्हा परिषद सेस २०२३-२४ वैयक्तिक लाभाच्या योजना (DBT) करिता शर्ती व अटी

१. अर्जदार यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न १,२००००/ चे आत असावे यासाठी तहसीलदार यांचे प्रमाणपत्र / दाखला सा २०२२-२३ या वर्षांचे जे मार्च २०२४ पर्यंत वैध असेत ते जोडावे. अर्जासोबत उत्पााचा प्रमाणपत्र / दाखला ासल्यास अर्जाकारण्यात येईल.
२. अर्जदार हे ग्रामिण भागातील रहिवाशी असावा.
३. अर्जदार हे शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त कुटुंबातील असल्यास प्राधाय त्यासाठी अर्जदार यांग सक्षम अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र
अर्जा सोबत जोडावे.
४. silai machine yojana जिल्हा परिषद सेस अंतर्गत पिठाची चक्की या योजाा साठी फक्त अपंग महिला यांतीच अर्ज करावा. अर्जदाराो या पुर्वी सदर योजोचा लाभ जिल्हा परिषद च्या इतर विभाग अगर या विभागा कड्डा मागील ५ वर्षात लाभ घेतलेला साया योजचा लाभ घेतल्याचे दिसा आल्यास त्या बाबतची वसुली संबधित लाभार्थी यांच्या कड्डा केली जाईल.

Krushisahayak

सिबिल डिफॉल्टर हैं तो घबराएं नहीं, ऐसे ठीक करें क्रेडिट स्कोर और फिर से कर सकते है लोन के अप्लाई

५. अर्ज परीपुर्ण असावा अपुर्ण अर्ज / विस्वाक्षरी सादर केलेले अर्ज यांचा विचार केला जाणार नाही. किंवा त्या बाबत कोणताही पत्र व्यव्हार केला जाणार आाही.
६. लाभार्थी ही ग्रमिण भागातील असावी तीचे वय १७ ते ४५ असाचे अर्ज सादर करण्याच्या दिवशी १७ पेक्षा कमी व ४५ पेक्षा
जास्त सावे. silai machine yojana
७. मुदतीच्या आत प्राप्त होणाऱ्या अर्जाचाच लाभार्थी निवडी करिता विचार केला जाईल. उशिरा प्राप्त होणाऱ्या अर्जाचा कोत्याही परिस्थीती मध्ये विचार केला जाणार ही.
८. विधीच्या उपलब्धते तुसार योजोचा लाभ दिला जाईल त्या मुळे प्रत्येक प्रात्र लाभार्थी यांग लाभ मिळेलच असे नाही या बाबत लाभार्थी विडीचा संपुर्ण अधिकार हा महिला व बालकल्याण समिती जिल्हा परिषद बुलडाणा यांगच असेल

Krushisahayak

HDFC बँक देत आहे 10 मिनिटांत 50,0000 रुपयांचे वैयक्तिक कर्ज

९. लाभार्थी अपंग असल्यास प्राधाय (सोबत प्रमाणपत्राची प्रत जोडावी अपंग लाभार्थी यांग शासा निर्णयानुसार सुट.)
१०. लाभार्थी लाभ घेत आहे त्याच्या गवारे वैयक्तिक बँक बचत खाते असावे व ते राष्ट्रीय कृत बॅकेचेच असावे त्या बचत खात्याला लाभार्थ्यांचे आधार ांबर लिंक केलेला असावा (IFSC कोड ामुद असावा)silai machine yojana
११. अर्जदाराचे कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ति शासकिय सेवेत / मिशासकिय सेवेत / जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्राम पंचायत सदस्यासावी या बाबत ग्रामसेवक यांचा दाखला अंर्जा सोबत जोडण्यात यावा.
१२. अर्जासोबत लाभार्थी यांी खालील कागदपत्रे स्वतः सांक्षाकित करुा या प्रमाणे जोडण्यात यावीत.

Krushisahayak

पीएनबी बँंकेचे झटपट कर्ज; ग्राहकांना अवघ्या 4 क्लिकमध्ये

१. अर्जदार यांचा वयाचा दाखला / TC झेराक्स प्रत.
२. अर्जदाराचा उत्पन्न दाखला किंवा कुटुंबातील व्यक्तीचा उत्पन्न दाखला असल्यास सोबत राशाकार्ड झेराक्स
आवश्यक. silai machine yojana
३. अर्जदार शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त / अपंग /विधवा / दारीद्र रेषा खालील असल्यास त्या बाबतचे प्रमाणपत्र. ४. आधार कार्ड झेरॉक्स प्रत.
५. बॅक बचत खात्याचे पुस्तकाचे पहिल्या पााची झेरॉक्स प्रत IFSC कोड मुद असावा.
६. इलेक्ट्रीक बील (विज बीलाची प्रत आवश्यक)

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!