Milk kova दूध अनुदान 2024 साठी अर्ज करण्यास ही असणार शेवटची तारीख

Milk kova
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Milk kova शासनाने दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना जाहीर केलेले 5 रूपये प्रति लिटर अनुदान मिळविण्यासाठी दूध संघाला अर्ज करण्यास मुदत जाहीर. Dudh anudan 2024

सहकारी दुध संघ व खाजगी दुध प्रकल्पांना दुध पुरवठा करणाऱ्या दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधासाठी प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.शासनाने जाहीर केलेल्या 5 रुपये प्रतिलिटर दुधाच्या अनुदान ( Dudh Anudan 2024 ) योजनेत सहभागी होण्यासाठी सहकारी दुध संघांनी व खाजगी दुध प्रकल्पांनी विहीत नमुन्यात अर्ज आयुक्त,दुग्धव्यवसाय विकास विभाग,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.Milk kova

Dudh Anudan 2024 application

तरी या अनुदान ( Dudh anudan 2024 scheme ) योजनेत सहभागी होणाऱ्या सहकारी दुध संघ व खाजगी दुध प्रकल्प यांनी डीबीटी करण्यासाठी दुध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते त्यांच्या आधारकार्डशी व पशुधनाच्या आधारकार्डशी ( Ear Tag ) संलग्न (लिंक) करणे आवश्यक आहे.

Milk kova

या सरकारी योजनेत प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळणार 3 लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज

Dudh anudan 2024 योजनेत जे दुध उत्पादक शेतकरी सहकारी दुध संघास व खाजगी प्रकल्पास दुध पुरवठा करतात,ते शेतकरी सहकारी दुध संघ व खाजगी दुध प्रकल्पामार्फत सहभागी होवू शकतात.या योजनेचा कालावधी 11 जानेवारी ते 10 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत आहे.Milk kova

या योजनेत सहभागी होणाऱ्या सहकारी दुध संघ व खाजगी दुध प्रकल्पांनी आपला स्वतंत्र अर्ज संपूर्ण माहितीसह [email protected] या ई-मेल आयडीवर सादर करावा, असे आवाहन जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी यांनी केले आहे.

Milk prices 2023 GR Maharashtra

राज्यातील दूध दर प्रश्नाबाबत दूध उत्पादक, सहकारी व खाजगी दूध संघ, पशुखाद्य उत्पादक कंपन्या व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत दि. २२.६.२०२३ रोजी मा.मंत्री (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास) यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

Krushisahayak

22 जानेवारीला जारी होणार राम मंदिरवाली 500 ची नवीन नोट? जाणून घ्या व्हायरल पोस्टचे सत्य…

या बैठकीत दूध उत्पादक संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी दूधाच्या दरामध्ये milk prices मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली असून, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये त्यामुळे असंतोष निर्माण झाला आहे, असे नमूद केले.Milk kova

राज्यात दूध संकलन हे प्रामुख्याने खाजगी व सहकारी दूध संघांकडून करण्यात येते. दुधाच्या कृश काळात दूध उत्पादन कमी असल्याने, शेतकऱ्यांच्या दूधाला रास्त भाव मिळतो. तथापि, दुधाच्या पुष्ट काळात दूध उत्पादन वाढल्याने, विविध खाजगी व सहकारी दूध संघाकडून शेतकऱ्यांचे दूध कमी दराने स्विकारले जाते. यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागतो.

Krushisahayak

गाय गोठा अनुदान योजना महाराष्ट्र 2024-25 सुरू, शेतकऱ्यांना मिळणार 2 लाखांपर्यंत अनुदान

वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, खाजगी/ सहकारी दूध संघांचा परिचालन खर्च (Operating Cost) तसेच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च विचारात घेऊन, शेतकऱ्यांच्या दूधाला किमान भाव मिळावा यानुषंगाने दूधाचे दर निश्चित करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.

या समितीची दर ३ महिन्यांनी बैठक होईल व राज्यातील सहकारी व खाजगी दूध संघाकडून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना गायीच्या दूधाला (३.५/८.५) व म्हशीच्या दूधाला (६.०/९.०) दिला जाणारा किमान दूध दर (Minimum Rate Cap) निश्चित केला जाईल.

समितीच्या बैठकीत निश्चित होणाऱ्या दूध दरास milk prices आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांनी शासनाची मान्यता घ्यावी.Milk kova

सदर किमान दूध दर कोणतीही कपात न करता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना देणे हे राज्यातील सहकारी व खाजगी दूध संस्थांना बंधनकारक राहील.

Krushisahayak

कडबा कुट्टी मशीन अनुदान योजना, असा करा ऑनलाईन अर्ज 2024

समितीस वरील सदस्यांव्यतिरीक्त एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी तज्ञांच्या अभिप्रायाची आवश्यकता असल्यास, समितीस सदर व्यक्तीस / अधिकाऱ्यास निमंत्रित करण्याची मुभा राहणार आहे.

हा शासन निर्णय आपण महाराष्ट्र शासनाच्या खालील लिंक वर पाहू शकता.

GR PDF Link www.maharashtra.gov.in

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!