Krushisahayak

Government Loan Schemes 2023 शासनाकडून ओबीसी युवक युतीच्या कौशल्य विकासाकरता नवीन पोर्टल तयार करण्यात आला आहे. या पोर्टलवर उद्योग सुरू करण्यासाठी जे कर्ज दिल जात आहे त्या संदर्भातील विविध योजनांचा तपशील या वेबसाईट वरती दिला आहे. या वेबसाईटवर थेट कर्ज योजना असेल बीज भांडवल कर्ज योजना असेल किंवा इतर कर्ज योजना असेल त्या संदर्भातील संपूर्ण डिटेल माहिती देण्यात आली आहे. या संदर्भातील अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी एम एस ओ बी सी एफ डी सी डॉट ओआरजी या संकेतस्थळाला भेट द्या. ओपन केल्यानंतर ह्या योजना दिसेल कृषी संलग्न व्यवसाय, पारंपरिक उद्योग, सेवा उद्योग, लघु उद्योग, वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित उद्योग, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी शासनाकडून कर्ज दिल जातात.

Jeevan Umang Table

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी येथे क्लिक करा.

योजनेचे स्वरूप

 • Government Loan Schemes 2023 कर्ज कस असते आणि योजनेचे स्वरूप कसं आहे हे जाणून घेण्यासाठी योजना त्याठिकाणी बटनाणावरती क्लिक करा योजना बटणावरती क्लिक केल्यानंतर
 • 20% वीज भांडवल योजना,
 • एक लाखापर्यंत वैयक्तिक कर्ज योजना म्हणजे व्याज परतावा योजना,
 • आणि गट कर्ज योजना ही व्याज परतावा योजना,
 • या प्रकारची योजना राबल्या जात आहे थेट कर्ज योजने संदर्भातील अधिक माहिती जाणून घ्यायची असेल तर तिथे थेट कर्ज योजना या बटनावरती क्लिक करा.
Jeevan Umang Table

ऑनलाइन अर्ज करा.

Government Loan Schemes 2023 रू.१.०० लक्षपर्यंतची थेट कर्ज योजना

 • योजनेचा संपूर्ण तपशील येईल रूपये एक लक्ष पर्यंतची थेट कर्ज योजना तपशील बघू शकता की लाभार्थीचे सहभागी निरंक आहे लाभार्थीला कोणताही सहभाग भरायचा नाही किंवा लाभार्थी हिस्सा भारावा लागणार नाही.
 • अर्जदाराचे वय १८ ते ५५ वर्षे असावे, अर्जदाराचा सिविल क्रेडिट स्कोर किमान 500 इतका असावा, अर्जदाराचे एकत्रित कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण व शहरी भागात एक लक्ष पर्यन्त असाव,
 • नियमित 48 समान हा मासिक त्यामध्ये मुद्दल 2085 परतफेड करणाऱ्या लाभार्थींना व्याज अदा करणे लागणार नाही.
 • परंतु नियमित परत वेदना करणाऱ्या लाभार्थ्यांना जेवढे कर्जाचे हप्ते थकीत होईल त्या रकमेवर दसादशे चार टक्के व्याजदर आकारण्यात येईल.
 • कर्ज रकमेचा पहिला हप्ता 75000 इतका असतो दुसरा हप्ता म्हणजेच 25% चा 25000 एवढा असतो आणि हा हप्ता कधी मिळतो
 • उद्योग सुरू झाल्यानंतर साधारणतः तीन महिन्यानंतर जिल्हा व्यवस्थापकांच्या तपासणी अभिप्रायानुसार हा हप्ता देण्यात येतो.
Jeevan Umang Table

ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

अर्जदार लाभार्थ्यांची अहर्ता

 • Government Loan Schemes 2023 लाभार्थी इतर मागासवर्गीय असावा महाराष्ट्राचा सर्वसाधारण रहिवासी असावा.
 • त्याचे वय 18 ते 50 वर्षे असावे.
 • अर्जदाराचा सिविल क्रेडिट स्कोर ५०० इतका असावा
 • कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा जास्त नसावे. (सक्षम प्राधिकार्‍याने दिलेल्या उत्पन्न प्रमाणपत्रानुसार)
 • एकावेळी कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस योजनेचा लाभ घेता येईल.
 • शासनाच्या कौशल विकास विभाग तसेच शासकीय /नीशासकीय संस्थांमधून तांत्रिक प्रशिक्षण घेतलेली तसेच अनुभवी तरुण मुले/मुली यांना प्राधान्य.
 • अर्जदाराचे आधार कार्ड संलग बँक खात्याचा तपशी सादर करावा.
 • अर्जदार महामंडळाच्या कोणत्याही केंद्र व राज्य योजनेचा बँक किंवा वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.
 • अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाची त्याला ज्ञान किंवा अनुभव असावा.
 • अर्जदाराच्या अटी व महामंडळ ठरवेल त्याप्रमाणे राहील.
Jeevan Umang Table

पात्रता

अर्जासोबत जोडायचा कागदपत्रांचा तपशील
 • जातीचे महामंडळाच्या वेब पोर्टलवर किंवा संगणक प्रणालीवर नाव नोंदणी अनिवार्य आहे, शिधापत्रिकेची प्रमाणित प्रत, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो,
 • आठ वर्षे सेवा शिल्लक असलेल्या दोन जामीनदाराची हमीपत्रे अथवा शेतीचे गहाण का तसेच दोन्ही पर्यायतील जामीनदाराचे जामीनदार राहणार असल्याबाबतचे संमतीपत्र
 • व्यवसाय स्थळाची पाडे पावती करारनामा सातबाराचा उतारा.
 • स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे व्यवसाय कारणे बाबत “नाहरकत प्रमाणपत्र” तसेच ज्या प्रयोजनासाठी कर्ज मंजूर होणार आहे, त्या प्रयोजनासाठी त्यांचा उपयोग कारणे बाबतचे प्रतिज्ञापत्र.
 • तांत्रिक व्यवसाय करता आवश्यक असलेले परवाने किंवा लायसन्स.
 • व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल व लागणारा कच्चा मल यंत्रसामग्री इत्यादीचे दरपत्रक,
 • महामंडळाच्या संचालक मंडळांनी वेळोवेळी निदर्शित केल्यानुसार इतर कागदपत्रांचा तपशील,
Jeevan Umang Table

पारंपरिक उद्योग

Government Loan Schemes 2023 सूचना
 • अर्जदाराने अर्ज सोबत मूळ प्रमाणपत्र न जोडता त्याच्या साक्षांकित प्रतिजोडाव्यात.
 • अर्जदाराने संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा व्यवस्थापकाशी संपर्क करावा.
 • थेट कर्ज योजनेचा लाभ घेऊन उद्योग व्यवसाय उभाराचा असेल शासनाकडून कर्ज हवे असेल तर जिल्ह्यातील जिल्हा व्यवस्थापकाशी संपर्क करा.

State Government Facilities For Senior Citizens : आता जेष्ठ नागरिकांना मिळणार हे 5 लाभ

PM Suraksha Vima Yojana :20 रूपयात 2 लाखाचा विमा

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d