Shettale Astarikaran 2023 असे मिळणार अस्तरीकरणासाठी अनुदान

Shettale Astarikaran 2023
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Shettale Astarikaran शेततळ्याचा आकार अनुदानाची रक्कम (रुपयांत)

१५ x १५ x ३ मीटर २८२७५

२० x १५ x ३ मीटर ३१५९८

२० x २० x ३ मीटर ४१२१८

Krushisahayak

येथे क्लिक करा.

२५ x २० x ३ मीटर ४९६७१

२५ x २५ x ३ मीटर ५८७००

३० x २५ x ३ मीटर ६७७२८

३० x ३० x ३ मीटर ७५०००

PM Kusum Yojana सोलर ची नोंदणी झाली, असा भरा पूर्ण अर्ज

RBI 2000 Rupee Note Update :दोन हजारांची नोट बंद? त्या मागे आहे पाच करणे आणि त्याची उत्तरे

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *